Kdo smo

Vrednote

 

  • Kakovost izdelkov in storitev
  • Zanesljivost in natančnost
  • Ekološka naravnanost
  • Družbeno odgovorno ravnanje
  • Odgovornost in prilagodljivost
  • Hitra odzivnost in fleksibilnost
  • Partnerstvo in zaupanje
  • Kreativnost
  • Učinkovitost in uspešnost
  • Razvoj

Poslanstvo

V družbi snujemo, načrtujemo in proizvajamo izdelke, ki temeljijo na uporabnosti, dolgoletnih izkušnjah, inovativnosti in znanju, kreativnosti in napredku. Naši izdelki pripomorejo k varovanju okolja, zmanjšanju izpustov v ozračje, družbeno odgovornem ravnanju in trajnostnem razvoju. Skrbimo za nenehno rast in razvoj, tako izdelkov kot družbe same.

Obvladovanje kakovosti , nenehne izboljšave izdelkov in procesov ter skrb za naše naročnike so v ospredju našega delovanja.

Vizija

Usmerjenost v nenehno izboljševanje in izobraževanje ter sledenje trendom vodi v stalen napredek in razvoj. Osnovno dejavnost bomo še poglobili in jo razširili tudi na druge proizvode ter storitve, ter na ta način razširili raznolikost naše ponudbe. S tem bomo kos zahtevnim potrebam trga, s prodorom na nove trge in v nove panoge bomo bistveno razširili svoj obseg poslovanja. S povezovanjem s panožnimi deležniki bomo vzpostavljali sinergije in težili k kakovostnemu razvoju, tudi z lastnim razvojnim oddelkom. S partnerji želimo vzpostaviti odnos poslovne odličnosti, temelječ na visokih standardih ter vrednotah.

sl_SISlovenian